Eğitim Programımız

Yağmur Abla Anaokulu Eğitim Programı

Dil Gelişimi

İnsanlar, dil aracılığı ile birbirlerine bilgi, duygu ve düşüncelerini aktarırlar. Dil aynı zamanda insanların fikirlerini düzenlemelerine olanak sağlar. Çocukların gelişiminde doğumdan itibaren altı yaşına kadar kazanılan en önemli beceri dil gelişimidir. Çocuklar 6-7 yaşına geldiklerinde yaşamı boyunca kullanacağı dilini büyük oranda kazanmış olur.

Dil Gelişiminin insan yaşamındaki öneminin bilincinde olarak çocuklarımızın bu alandaki kazanımlarının en üst düzeyde olmasına özen göstermekteyiz.

Kavram Gelişimi

Kavram gelişimi okul öncesi dönemde çocukta kazanılmasını beklediğimiz becerilerdendir. Bu becerilerle çocuklarımızın ufku genişleyecek dış Dünya’ya olan uyumu kolaylaşacaktır. Bu beceriler nesneleri;

  • Renklerine göre ayırt edebilme ve eşleştirebilme

  • Şekillerine göre ayırt edebilme ve eşleştirebilme

  • Boyutlarına göre ayırt edebilme ve kıyaslayabilme

  • Benzerlik ve farklılıklarına, mekanda konumlarına, azlık çokluklarına göre ayırt edebilmedir.

Okuma ve Yazmaya Hazırlık

Çocuklarda kitap ve okuma sevgisini geliştirmek için atılabilecek en önemli adım ebeveynler ve öğretmenlerin rahat, huzurlu bir ortamda keyif alarak çocuklara kitap okumalarıdır. Çocukların sözcüklerin anlamlarını doğru bir şekilde algılamaları için öncelikle dinleme ve kendini sözlü olarak ifade edebilme becerisini kazanması gerekir. Okuma becerisinin kazanılması uzun zaman alan bir süreçtir. Bireysel farklılıklara bağlı olarak erken okuyabilen çocuklarımız olabilecektir.

Yazmaya hazırlık da okumada olduğu gibi uzun soluklu bir uğraştır ve yine bu konuda çocuğa model olmak son derece önemlidir. Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte olmaya başladığımızdan itibaren onların ince motor becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerle masa başında, oyun salonunda, bahçede geliştirmek için birçok keyifli çalışma yapmaktayız.

Matematik

Matematik günlük yaşamımız içerisinde hep var olan bir olgu. Müzikten trafiğe, yemekten alışverişe kadar her yerde ve her zaman matematikle iç içeyiz. Bütün yaptığımız eylemler şekil, süre, sayı gibi matematik kavramları ile birebir ilgilidir. Çocuklar da matematikle çok erkenden karşılaşırlar. Nesnenin şeklini bebekler ağzına götürerek, dokunarak keşfederler. Kaç tane burnun var denildiğinde işaret parmağıyla bir işareti yaparlar…

Çocuklarda matematik becerileri konusunda gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, problem çözebilme ve iletişim becerileri daha sonraki bilimsel süreçleri ve kavramları öğrenmede basamak teşkil etmektedir.

Biz de bu basamakları en sağlıklı bir şekilde özümseyerek çıkabilmeleri için çocuklarımızı deneyim ve birikimlerimiz ve en doğru metodlarla desteklemekteyiz.

Fen Doğa Çalışmaları ve Projeler


Çocuklarımızın Fen ve Doğayla ilgili meraklarını ilgi ve yeteneklerini keşfedebilmek aynı zamanda bu alandaki gelişimlerini desteklemek için her dönemde yaşlarına uygun bir şekilde deney ve gözlemler yapmaktayız. Tohumdan, uzaya kadar geniş bir yelpazede sınırsız konu başlığı ile çocuklarımızın doğayı birebir keşfetmelerine fırsat ve ortam hazırlamaktayız. Proje çalışmaları ile de hem grup ve ekip ruhu hem de ailelerin katılımını sağlama fırsatı bulmuş olmaktayız.

İngilizce Dil Dersi

Türkçe Dil Gelişimi ile ilgili çalışmaları doğru zamanda ve doğru araç gereç –yöntemlerle kazandırmaya çalışırken çocuklarımıza hem diğer lisanlar hakkında bilgiler verip hem de İngilizce ile tanışmasını sağlıyor ve geliştirmesini destekliyoruz. Bunun için yine tam öğrenme modelini kullanmaktayız. Şarkılar, parmak oyunları, rontlar, aşçılık deneyimleri, bahçede oynarken, doğal ortamlarında aynı zamanda görsel ve işitsel araçlarla desteklenerek sınıf ortamında öğrenimi sağlamaktayız.

Bale - Folklor - Beden Perküsyonu - Orf Çalışmaları

Bale- Folklor-Beden Perküsyonu- Orf Çalışmaları ile çocuklarımızın özgüvenlerini, fiziksel gelişimlerini, nörolojik gelişimlerini, bedenlerini açık ve rahat kullanabilmelerini, bireysel ve grup halinde kendilerini farklı biçimlerde ifade etme özgürlüğü ve yaratıcılığını geliştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bedeni ile müziğin ritmi arasındaki uyumu kurabilme, birlikte hareket edebilme, kendilerini keşfedebilme, enerjileri ve ilgi alanları konusunda farkındalıklarını artırmaya çalışmaktayız.

Dramatizasyon


Çocuklarımızın yaratıcılığının gelişiminde, duygularını tanıma ve keşfetme, rahatlama, gevşeme ihtiyaçlarının karşılanmasında eğitici dramanın rolü ve önemi her geçen gün daha da fark edilmektedir. Eğitici drama çalışmaları ile çocuklarımızın daha mutlu, aktif, heyecanlı, coşkulu, daha dikkatli ve yaratıcı olabildiklerine tanıklık etmekteyiz. Hem yaratıcılığı geliştirir hem de duyguların tanınması, ayırt edilmesi, farkına varılması ile rahatlama sağlar.

Yaratıcılık


Yalnızca sanatçılarda olduğu sanılan, ya da sanatçıların gereksinimi olduğu düşünülen yaratıcılık aslında herkeste vardır ve herkes için gereklidir. En çok okulöncesi dönemde gelişmektedir. Bunun için çocuklarımızın hayal dünyalarını, kendine özgü fikirler üretme, sorunlara farklı çözüm yolları bulabilme becerilerini ortaya çıkarabilmek ve geliştirebilmek adına çalışmalar yapmaktayız.

Müzik


Okulumuzda müzik her alanda eğitim aracı olurken diğer taraftan aynı zamanda çocuklarımızın müzik kulağını ve ritm duygusunu geliştirmeye çalışmaktayız. Kulaklarının kirli seslerden en az olumsuz etkilenmesi konusunda öncülük ederek doğal seslerle gelişimlerini destekliyoruz. Bu konuda aynı zamanda konservatuar eğitimli olan kurucumuz Uzm.Psikolog Mukadder Karakaya ve Öğretmenimiz Binnur Akçaoğlu’nun belirlediği eğitim programla çalışmaktayız. Aynı zamanda geleneksel aylık klasik gitar konserlerimiz ile çocuklarımızın hem müzik kulağı hem de dinleme yetisi gelişmektedir.

Satranç

Satranç eğitimi ile çocuklarımız ilk aşamada: taşların isimlerini, görevlerini,satranç tahtasını,taşların dizilişini daha sonraki aşamada: oyun kurallarını, hareket biçimlerini, pratik hamleleri öğrenirler. Bu becerileri öğrenirken çocuklarımızda; problem çözme becerilerinin gelişmesini, zamanını dikkatli kullanarak devinim etmeyi, beklemeyi beklerken doğru karar vererek düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bununla beraber, spor aktivitesi olarak da kabul edilen satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırılarak zihin gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemekteyiz. Bunları masallarla satranç, boyama ve oyunlar yardımı ile daha eğlenceli ve ilgi çekimli bir hale getirmeye çalışıyoruz.


Öz Bakım Becerileri Kazandırma – Geliştirme ve Hijyen Eğitimi


Çocuklarımızın içinde bulundukları yaş gruplarına uygun bir şekilde bedenlerini tanıma ve kendi kendilerine yapabilecekleri hakkında algı ve farkındalık kazandırarak doğru alışkanlıklar edinmelerini destekliyoruz: Tuvalet alışkanlığı kazandırma,
Kendi kendine yemek yiyebilme alışkanlığı kazandırma,
Ayakkabısını, montunu vb. giyip çıkarma becerisini geliştirme,
Doğru el yıkamayı öğretme ve alışkanlık kazandırma,
Evrensel Değerler ve Çevre Hakkında Algı ve Farkındalık Geliştirme:
Yağmur Abla Anaokulu olarak Dünya mirası niteliğindeki her konuda yemek kültüründen, mimariye, tarihi eserlere, oyun ve folklore, doğaya karşı duyarlı ve sahip çıkan bireyler olarak gelişmelerine önem ve destek vermekteyiz.
Duyurular

"Aşçılık Okulumuz"

Aşçılık Okulumuzda Bu Defa Portakal Reçeli Yaptık Afiyetle Yedik ve Ailelerimize Tattırdık.